Teslimat ve İade

Teslimat, İade ve Değişim

EFE PC BİLİŞİM VE YAZILIM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

 1. Efe Pc Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. (Bundan sonra “EFE PC BİLİŞİM” olarak anılacaktır.) ait internet sitesi olan https://crm.efepc.com ve https://efepc.com ‘dan (Bundan sonra “İnternet Sitemiz” olarak anılacaktır.) alışveriş yapan tüm tüketiciler, kabul etmiş oldukları mesafeli satış sözleşmesi ve yürürlükte bulunan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince, kural olarak ürün teslim tarihinden itibaren 14 günlük süre içerisinde, satın alma işlemi sırasında kabul etmiş olduğu ön bilgilendirme formu ve sözleşme metninde yazılı olan usule uygun olarak cayma (iade) veya değişim hakkını kullanabilir. Buna ilişkin hakların İnternet Sitemizden alışveriş yapacak tüketicilere açıklanması amacı ile Efe Pc Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. Değişim, İptal ve İade Politikası (Bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır.) düzenlenmiştir.

  Sitemizde satılan ürünlerin bir kısmı için KVKK ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde öngörülen birtakım istisnalar bulunmakta olup alışverişinizi tamamlamadan veyahut iade/değişim talebinde bulunmadan önce aşağıdaki maddeleri okumanızı öneririz.

  • 27.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Cayma Hakkı başlıklı 9. maddesi şu şekildedir:

   (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

  (2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

  (3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

  esas alınır.

  (4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

  (5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

  • 27.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Cayma Hakkının Kullanımı başlıklı 11. maddesi şu şekildedir:

  (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

  (2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir.  İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma hakkı sunulması durumunda satıcı veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır.

  (3) Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK’te yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de kullanabilir.

  (4) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

  • 27.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Cayma hakkının istinaları başlıklı 15. maddesi şu şekildedir:

  (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • 23.08.2022 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 13. maddesi şu şekildedir:

  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

  “ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

  1. i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.
  2. j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
  3. k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.”

  Yukarıda değinilen düzenlemeler kapsamında, internet sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizin aşağıda sayılanlarda sınırlı olmamak ve kanunda sayılanlarla sınırlı olmak üzere, birtakım ürünlerde kanunda sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda (örneğin ambalaj açılması, ürünün bozulmuş olması, ürünün yeniden satılabilirliğini kaybetmesi, montajının yapılması gibi kanunda sayılan sebepler) cayma haklarını kullanamayacağı sabittir;

  • Montajı yapılan tüm bilgisayar parçaları, bilgisayar sarf malzemeleri, kırtasiye sarf malzemeleri ve benzeri ürünler (ekran kartı, anakart, kartuş, toner gibi),
  • Ambalajı açılmış taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar,
  • Her türlü yazılım ve programlar,
  • DVD, VCD, CD ve kasetler,
  • Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler; kulaklık, mikrofon gibi),
  • Tek kullanımlık ürünler,
  • Hızlı bozulan ürünler. 

  Hizmet ve çözümlere ilişkin, cayma ve iade talepleri Kanunlar çerçevesinde satış sözleşmeleri  çerçevesinde değerlendirilir.

  Değişim, İptal ve İadeye İlişkin Usul ve Esaslar

  İnternet Sitemizden satın almış olduğunuz ürünlere ilişkin olarak cayma hakkınızı kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır.

  • İade veya değişim işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi için iade veya değişim talebinizi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir.
  • İade veya değişim talebinizin EFE PC BİLİŞİM’e iletilmesini takiben 10 gün içerisinde ürünü talebinizin EFE PC BİLİŞİM’e ‘göndermeniz gerekmektedir. Aksi halde iade veya değişim talebiniz geçerliliğini yitirecektir.
  • EFE PC BİLİŞİM’e gerek iade gerekse de değişim talepli olarak gönderilecek tüm ürünlerin EFE PC BİLİŞİM tarafından bildirilecek olan kargo firmasına ve yine bildirilecek olan kargo kodu ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde ürünler talebinizin EFE PC BİLİŞİM’e ulaşana kadarki tüm sorumluluk, kusursuz sorumluluk halleri dahil olmak üzere tüketiciye ait olacaktır.
  • İade veya değişim talebinde bulunduğunuz takdirde ürün ile birlikte faydalanılmış olan kampanyaların geri çekileceğini ve bu nedenle teslimatı yapılmış herhangi bir ürün bulunması halinde ürün iadesinin yapacağınızı kabul ve taahhüt edersiniz.
  • Sözleşme gereğince EFE PC BİLİŞİM’in bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, tüketici tarafından ürün bedelinin ödendiği hesap ve/veya kredi kartıdır. Bu hesabın ve/veya kredi kartının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle EFE PC BİLİLİM’in bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, taleple bulunan tüketicinin, EFE PC BİLİŞİM’e bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim alması zorunludur. Tüketici bu sebepten kaynaklanan gecikmelere ilişkin olarak gecikme zararı, faiz ve benzeri taleplerde bulunamayacağı gibi bedel iadesinin başka bir hesap sahibine yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir.
  • EFE PC BİLİŞİM’in internet sitesinde yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları ve benzeri hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar EFE PC BİLİŞİM tarafından derhal düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda, sipariş gerçekleşmiş ve tutarı tüketiciden alınmış olsa dahi, EFE PC BİLİŞİM sözleşmeyi (siparişi) iptal ederek, ödenen tutarı ödeme yöntemi ile aynı olacak şekilde iade edebilir.
  • İadesi gerçekleştirilen tutarın tüketicinin hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı EFE PC BİLİŞİM’in  herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • İptal ve iade işlemlerinde esas alınacak bedel, tüketicinin faturasındaki bedeldir. Piyasa koşullarına bağlı ürün bedelinde artış ya da azalma olması, fatura tutarından farklı bir bedel için işlem yapılmasına olanak sağlamaz.

  Politikanın Güncellenmesi

  İşbu Politika, internet sitemizde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve politikanın hükümleri kısmen ya da tamamen, yine internet sitemizde yayımlandığı gün yürürlüğe girmek üzere değiştirilebilir.

  Politikanın Uygulanması

  İşbu Politika’nın yorumlanması veyahut uygulanması ile ilgili soru ve şikayetlerinizi internet sitemizde yer alan tüm iletişim kanallarımızdan tarafımıza iletebilirsiniz.