Sorumluluklarımız

Sorumluluklarımız

Yeşili Seviyoruz ve Koruyoruz

EFE PC BİLİŞİM olarak çevresel sorumluluklarımızı ve sürdürülebilirlik ilkesini gözeterek hareket etmeyi önemli bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz.

Bu kapsamda, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal etki alanlarında taahhütlerimizi şu şekilde özetleyebiliriz:

Çevresel Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik

İş süreçlerimizi çevresel etkileri en aza indirecek şekilde yöneterek, enerji verimliliği ve kaynak kullanımı konusunda sürekli iyileştirmeler yapmayı taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik ilkesini her projede benimseyerek, doğal kaynakların korunmasına ve atık yönetimine öncelik veriyoruz.

Yeşil Teknoloji ve Çevre Dostu Ürünler

Çevre dostu teknolojileri benimseyerek, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza enerji tasarrufu sağlayan, çevre dostu ve geri dönüştürülebilir ürünler ve hizmetler sunmayı hedefliyoruz.

Bu şekilde, karbon ayak izini azaltma ve sürdürülebilirliği destekleme misyonumuzu sürdürüyoruz.

Toplumsal Katkı ve Eğitim

Toplumumuza duyarlılıkla yaklaşarak, eğitim ve farkındalık projeleriyle katkı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Teknoloji ve dijital okuryazarlık alanlarında eğitim programları düzenleyerek, toplumun teknolojiye erişimini artırmayı ve dijital uçurumu azaltmayı amaçlıyoruz.

Yeşil İşyeri Uygulamaları

Ofislerimizi çevre dostu uygulamalarla donatarak, enerji tasarrufu, atık azaltma ve geri dönüşüm gibi yeşil işyeri uygulamalarını destekliyoruz.

Bu adımlarla, doğal kaynakların korunmasına yönelik sorumluluğumuzu pekiştiriyoruz.